Med en väl genomtänkt strategi för hur man ska exponera varorna i butik kan man öka försäljningen med hela 20 procent. Detta menar Annica, som på heltid arbetar som konsult åt företag som behöver experthjälp med dekoration i butik. Nu ska hon även vara med och tävla i Yrkes-SM.

Eposten skriver om Annica som är expert på disponering i butik och hur man ska tänka när man exponerar varor i sina skyltfönster. Det är ett yrke som många oftast inte känner till och vet existerar. Men exponering på olika sätt är faktiskt en av de viktigaste delarna för att få in besökare till butiken, och som sedan förhoppningsvis ska gå därifrån som kunder. Annica menar att försäljningen i butik kan öka med hela 20 procent genom att använda sig av rätt strategier när man exponerar varorna i butiken. Med dessa spetskompetenser som Annica besitter kommer hon nu även vara med i ett team och tävla i Yrkes-SM.

Det är ett bra alternativ till annonser och liknande, som många faktiskt anser inte ger dem så mycket i slutänden. Småhandlare är ofta lite rädda för kostnaden, men det behöver inte bli så dyrt om man arbetar med det material som redan finns – Annica Bergman

Exponering är alltså ett av de viktigaste fokusen man ska ha som butiksägare. Genom att använda sig av exponeringsställ från Displayexperten kan man sätta fokus på utvalda produkter som man oftast vill få mer sålda än andra. Man kan välja att lyfta fram produkter som många köper men som inte står så tillgängligt, man kan använda dem till att visa kunden varor som kompletterar huvudvaran och även öka möjligheten till att kunden faktiskt plockar på sig mer än planerat.

Marknadsföring som driver kunder till butik

Det som även krävs för att få in kunder till butiken är marknadsföring via exempelvis banderoller, gatupratare och reklamskyltar. Dock så är det väldigt många regler man måste hålla sig till när man använder denna typ av marknadsföring, där Höganäs nu har satt ihop en helt ny strategi för att lättare kunna följa lagarna. Därmed kommer olovlig skyltning att bli mindre populär och vi konsumenter kan mötas av tillåten reklam som inte heller orsakar problem för framkomligheten på gatorna.