En kommun som engagerar sig för att främja rättvis handel och etisk konsumtion kan bli en Fairtrade City. I juni 2016 fanns det 67 svenska kommuner som uppfyllde kriterierna för denna märkning.

I hela världen finns mer än 1800 Fairtrade Cities, städer och kommuner som arbetar för att främja etiska och rättvisa varor och tjänster. En fjärdedel av de svenska kommunerna har ansökt om att ingå i nätverket.

För att bli en Fairtrade City krävs att en stor andel av de produkter som kommunen köper in ska följa både principerna för rättvis handel och ILO:s konventioner för etisk produktion. Dessutom brukar det lokala näringslivet och föreningslivet haka på tåget. Även regioner och landsting kan bli Fairtrade-certifierade.

En av de senaste kommunerna som har aviserat att man vill bli en Faitrade City är Norrtälje. Kommunpolitikerna har tagit beslutet, men det är tjänstemännen som ska se till att detta blir verklighet, skriver Norrtelje Tidning.