Konfliktmineraler, alltså mineraler som har utvunnits i regioner där väpnade konflikter pågår, finns i många vanliga konsumentprodukter. Även om man som konsument har ett ansvar så är det framför allt politikerna som borde agera.

Konfliktmineraler är ett ämne som har debatterats mycket den senaste tiden. Det rör sig om bl.a. tenn, tantal, guld och volfram som utvinns i Afrika, Sydamerika eller Asien, i områden där det pågår väpnade konflikter. Ofta är konflikterna orsakade av tillgåmobiltelefonerngen på dessa mineraler, och när mineralerna säljs vidare finansierar de konflikternas fortsättning. Gruvorna kontrolleras av paramilitära grupper, och gruvarbetarna utvinner mineralernas under slaveriliknande förhållanden. Så ser det ut i Kongo-Kinshasa, som troligen är det land som har uppmärksammats mest i detta sammanhang. Flera organisationer har slagit larm om förhållandena där, bl.a. Swedwatch och Makeitfair.

Konfliktmineraler förknippas framför allt med modern teknik, som mobiltelefoner och surfplattor, men metallerna kan även finnas i blixtlås, glödlampor eller glasögonbågar. Den globala handeln med dessa mineraler uppskattas till 120 miljarder euro, och EU:s andel av denna handel är 16 procent.

EU-parlamentet stiftade tidigare i år en ny lag som reglerar handeln med tenn, tantal, volfram och guld. Företag som importerar dessa metaller till EU måste hädanefter kontrollera deras ursprung, för att förvissa sig om att de inte kommer från konfliktzoner. Kritiker menar dock att lagen är otillräcklig, eftersom den enbart rör import av metaller till EU. Det innebär att lagen omfattar råvaruimportörer och smältverk, men inte de som importerar färdiga produkter.

De flesta av de möjliga konfliktmineraler som kommer in i unionen gör det som färdiga produkter, bl.a. mobiltelefoner och glasögonbågar. Företag som importerar färdiga produkter har ingen skyldighet att kontrollera mineralernas ursprung, ”säger Theo Jaekel på Swedwatch till Dagens Industri” (http://www.di.se/artiklar/2016/6/16/skarpt-koll-pa-konfliktmineraler/). I USA finns sedan 2010 en lag som ålägger företag som är noterade på börsen att kontrollera om det finns konfliktmineraler från Centralafrika i leverantörskedjan. Lagen är alltså hårdare än den nya EU-lagen på ett sätt, eftersom den omfattar hela leverantörskedjan. Samtidigt är den lätt att kringgå, eftersom den bara omfattar Centralafrika. Det gör att lagen, som har namnet Dodd Frank, är lätt att kringgå genom att helt enkelt köpa mineraler från andra områden. Vissa företag har också börjat göra egna kontroller av mineralernas ursprung. Dit hör processortillverkaren Intel.

Mer om lagen, och om konfliktmineraler, finns att läsa här:

Handeln med konfliktmineraler het potatis i EU

EU enigt om regler för konfliktmineraler

Wallström hyllar uppgörelse om konfliktmineraler

Vad kan man göra som privatperson för att undvika konfliktmineraler, och för att förbättra situationen för de som bor i regioner där konflikter pågår om dessa metaller? Det viktigaste är att sätta press på politiker och företag. Skriv till dem och fråga vad de tänker göra för att försäkra sig om att konfliktmineraler inte används i elektronik och andra konsumentprodukter.

Man kan också undvika att själv köpa produkter som innehåller konfliktmineraler. Det finns en mobiltelefon, Fairphone, som bara innehåller mineraler vars ursprung är kontrollerat. Telefonen är även konstruerad för att hålla länge, för att minska användandet av dessa mineraler i stort.